top of page

 

 

Czasopismo ukazuje się od 2014 r. jest wydawnictwem ciągłym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikuje artykuły dotyczące historii wschodniej Wielkopolski w rozumieniu terenów historycznego województwa kaliskiego. W piśmie przewidziane jest miejsce na publikacje związane z dziejami oświaty i szkolnictwa, wojskowości i przemysłu, historię gospodarczą i społeczną.

Czasopismo podzielone jest na cztery działy. W pierwszym prezentowane są artykuły poruszające różnorakie dzieje Wielkopolski Wschodniej. Drugi dział zawierać będzie materiały, obejmujące opracowania źródeł do dziejów regionu.
Z kolei w trzecim pojawiać się będą biografie osób związanych z Wielkopolską Wschodnią, bądź to przez fakt urodzenia, bądź aktywnej działalności w regionie. W ostatnim, czwartym dziale omawiane i recenzowane będą publikacje, również odnoszące się do kwestii regionalnych.

 

"Polonia Maior Orientalis"  jest czasopismem recenzowanym. Listę recenzentów podajemy w zakładce "Archiwum". Redakcja stosuje zabezpieczenie przed zjawiskiem „ghostwriting” oraz „guest authorship” (zob. zakładka "Dla autorów").

Każdy artykuł zawiera tytuł i streszczenie w języku angielskim.

 

Redakcja „Polonii” deklaruje, że wersja drukowana czasopisma jest jego wersją podstawową.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

ERIH PLUS

BazHum

POL-index

ARIANTA

Index Copernicus

POLONIA MAIOR ORIENTALIS

bottom of page