RADA NAUKOWA - SCIENTIFIC COUNCIL

dr hab. Konrad Białecki (Poznań, Polska)

prof. nadzw. dr hab. Marek Białokur (Opole, Polska)

doc. ThDr. Peter Borza, PhD (Koszyce, Słowacja)

prof. Folco Cimagalli (Rzym, Włochy)

Assist. Prof. Dr Yasar Erturk (Kırşehir, Turcja)

ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk (Warszawa, Polska)

prof. dr hab. Paweł Grata (Rzeszów, Polska)

prof. dr Maxim Gon (Równe, Ukraina)

dr hab. Henryka Ilgiewicz (Wilno, Litwa)

Ph dr. Inna Järva (Talin, Estonia)

Prof. dr Vazha Kiknadze (Tbilisi, Gruzja)

insp. dr hab. Iwona Klonowska (Szczytno, Polska)

prof. dr Jasenka Kranjčević (Zagrzeb, Chorwacja)

prof. nadzw. dr hab. Helena Krasowska (Warszawa, Polska)

dr hab. Henryk Lisiak (Poznań, Polska)

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Magiera (Szczecin, Polska)

PhDr. Marie Marečková, DrSc (Brno, Czechy)

prof. dr Olimpia Mitric (Suczawa, Rumunia)

PhD. Irina Pantiouk (Mińsk, Białoruś)

prof. dr Maren Röger (Augsburg, Niemcy)

prof. zw. dr hab. Aleksander Smoliński (Toruń, Polska)

PhDr. Noah W. Sobe (Chicago, USA)

PhD Nadezhda Stalyanova (Sofia, Bułgaria)

prof. dr Adnan Tufekčić (Tuzla, Bośnia i Hercegowina)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (Kalisz, Polska)

prof. nadzw. dr hab. Urszula Wróblewska (Białystok, Polska)