RADA NAUKOWA - SCIENTIFIC COUNCIL

dr hab. Konrad Białecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. nadzw. dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)

doc. ThDr. Peter Borza, PhD (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach, Słowacja)

prof. Folco Cimagalli (LUMSA Università in Roma, Włochy)

ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr Maxim Gon (Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Ukraina)

dr hab. Henryka Ilgiewicz (Lithuanian Culture Research Institute, Litwa)

Ph dr. Inna Järva (Tallinn University, Estonia)

Vazha Kiknadze (Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja)

insp. dr hab. Iwona Klonowska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

prof. dr Jasenka Kranjčević (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

prof. nadzw. dr hab. Helena Krasowska (Polska Akademia Nauk Warszawa)

dr hab. Henryk Lisiak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)

PhDr. Marie Marečková, DrSc (Masarykowa Univerzita Brno, Czechy)

prof. dr Olimpia Mitric („Stefan cel Mare” University of Suceava, Rumunia)

PhD. Irina Pantiouk (Belarusian State University, Białoruś)

prof. dr Maren Röger (Universität Augsburg, Niemcy)

prof. zw. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

PhDr. Noah W. Sobe (Loyla University Chicago, USA)

PhD Nadezhda Stalyanova (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)

prof. dr Adnan Tufekčić (University in Tuzla, Bośnia i Hercegowina)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (Akademia Kaliska, Kalisz)

prof. nadzw. dr hab. Urszula Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku)

©2014 Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk & Piotr Gołdyn [Bogumiła Celer]. Proudly created with Wix.com

Wersję papierową czasopisma przygotowuje:

Licznik wejść od 25 listopada 2016 r.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now