top of page

LISTA RECENZENTÓW – LIST OF REVIEWERS

RECENZENCI  / REVIEWERS - TOM I - 2014

dr hab. Konrad Białecki (UAM w Poznaniu)

dr hab. Anna Jabłońska (UJK w Kielcach)

dr hab. Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Henryk Lisiak (UM w Poznaniu)

prof. nadzw. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz (UAM Poznań)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (UWr Wrocław)

RECENZENCI  / REVIEWERS - TOM II - 2015

prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Henryk Lisiak (UM w Poznaniu)

prof. zw dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK Toruń)

prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Dorota Sula (Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy)

ks. prof. nadzw. dr hab. Józef Szymański (Akademia Pomorska w Słupsku)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (UWr Wrocław)

dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań)

RECENZENCI  / REVIEWERS - TOM III - 2016

dr hab. Konrad Białecki (UAM w Poznaniu)

dr hab. Waldemar Handke (Politechnika Koszalińska)

prof. nadzw. dr hab. Edmund Juśko (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. zw. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK w Toruniu)

dr hab. Jacek Legieć (UKJ w Kielcach)

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Skrzyniarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. dr hab. Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Dorota Sula (Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (UWr Wrocław)

RECENZENCI  / REVIEWERS - TOM IV - 2017

dr hab. Henryka Ilgiewicz (Lithuanian Culture Research Institute)

ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Maciej Krotofil (UMK Toruń)

prof. nadzw. dr hab. Ewa Kula (UJK w Kielcach)

prof. nadzw. hab. Jacek Kulbaka (APS w Warszawie)

prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)

ks. prof. nadzw. dr hab. Jan Pietrzykowski (UKSW w Warszawie)

prof. dr hab. Grzegorz Radomski (UMK Toruń)

dr hab. Dariusz Rymar (Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim)

prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Rędziński (UHP im. Jana Długosza w Częstochowie)

prof. nadzw. dr hab. Sławoj Tanaś (Uniewersytet Łódzki)

ks. prof. nadzw. dr hab. Józef Szymański (Akademia Pomorska w Słupsku)

prof. dr hab. Henryk Walczak (Uniwersytet Szczeciński)

RECENZENCI  / REVIEWERS - TOM V - 2018

doc. ThDr. Peter Borza, PhD (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach)

dr hab. Stanisław Czerep (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. nadzw. dr hab. Barbara Kalinowska-Witek (UMCS w Lublinie)

dr hab. Юрій Крамар (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

prof. nadzw. hab. Jacek Kulbaka (APS w Warszawie)

dr hab. Henryk Lisiak (UM w Poznaniu)

ks. prof. zw. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

o. prof. nadz. dr hab. Jan Mazur OSPPE (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

prof. nadzw. dr hab. Bolesław Sprengel (UMK w Toruniu)

prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. zw. dr hab. Maciej Szczurowski (Uniwersytet Gdański)

prof. nadzw. dr hab. Maciej Szymanowicz (UAM w Poznaniu)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (Akademia Kaliska w Kaliszu)

prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova Univerzita v Brně)

RECENZENCI  / REVIEWERS - TOM VI - 2019

doc. ThDr. Peter Borza, PhD (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach)

ks. dr hab. Grzegorz Bujak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. dr Maxim Gon (Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Ukraina)

prof. nadzw. dr hab. Urszula Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński)

prof. nadzw. hab. Jacek Kulbaka (APS w Warszawie)

dr hab. Henryk Lisiak (UM w Poznaniu)

prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy (UHP im. Jana Długosza w Częstochowie)

prof. zw. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK Toruń)

prof. nadzw. dr hab. Bolesław Sprengel (UMK w Toruniu)

prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Joanna Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie)

prof. nadzw. dr hab. Urszula Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku)

RECENZENCI  / REVIEWERS - TOM VII - 2020

doc. ThDr. Peter Borza, PhD (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach)

prof. nadzw. dr hab. Aleksander Głogowski (UJ Kraków)

dr hab. Юрій Крамар (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Krzemiński (IH PAN Warszawa)

prof. nadzw. hab. Jacek Kulbaka (APS w Warszawie)

prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Miroszewski (UŚ w Katowicach)

o. prof. dr hab. Roland Prejs (KUL Lublin)

prof. dr Maren Röger (Universität Augsburg, Niemcy)

prof. nadzw. dr hab. Maciej Trąbski (UJD w Częstochowie)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (Akademia Kaliska w Kaliszu)

RECENZENCI  / REVIEWERS - TOM VIII - 2021

doc. ThDr. Peter Borza, PhD (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach)

ks. dr hab. Grzegorz Bujak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. nadzw. dr hab. Piotr Cichoracki (UWr we Wrocławiu)

prof. nadzw. dr hab. Aleksander Głogowski (UJ Kraków)

prof. dr Maxim Gon (Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Ukraina)

prof. dr hab. Jarosław Kita (UŁ w Łodzi)

prof. nadzw. dr hab. Paweł Klint (UWr we Wrocławiu)

dr hab. Юрій Крамар (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

prof. nadzw. dr hab. Joanna Król (US w Szczecinie)

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Krzemiński (IH PAN Warszawa)

prof. nadzw. hab. Jacek Kulbaka (APS w Warszawie)

prof. dr Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo Universitetas w Kownie)

dr hab. Henryk Lisiak (UM w Poznaniu)

prof. nadzw. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz (UAM Poznań)

ks. prof. nadzw. dr hab. Jan Pietrzykowski (UKSW w Warszawie)

doc. dr Oleh Razyhrayev (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

ks. prof. nadzw. dr hab. Józef Szymański (AP w Słupsku)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (Akademia Kaliska w Kaliszu)

prof. nadzw. dr hab. Urszula Wróblewska (UwB w Białymstoku)

bottom of page