top of page

Tom X 

pmo10.jpg
STUDIA

TOMASZ DZIKI

Dąbie w latach 1815-1866. Administracja, finanse i majątek miejski

KRZYSZTOF PŁACHCIŃSKI

Alkohol w życiu codziennym powstańców styczniowych  walczących w Wielkopolsce Wschodniej na podstawie wspomnień  uczestników zrywu niepodległościowego z lat 1863-1864

VIOLETTA WIERNICKA

Prawosławna ludność Konina i okolic przed 1914 rokiem

ADAM JARYCH

Skarby monet rzymskich z okolic Kalisza. Historia odkryć i późniejsze losy

IGOR SRIBNIAK, MARINA PALIENKO

Placówki oświatowe Ukraińskiej Armii Ludowej w obozie internowania w Szczypiornie w latach 1922-1923. Na podstawie materiałów obozowego czasopisma „Ukraiński Trębacz”

EWA BARNAŚ-BARAN

Kolskie Towarzystwo Wspomagania Biednych w świetle protokołów zebrań zarządu w latach dwudziestych XX wieku

MAGDALENA JUSZCZAK

Złodziejki pochodzące z Wielkopolski wschodniej osadzone w Domu Karnym w Fordonie w okresie międzywojennym

JULIAN JAROSZEWSKI

Sport szkolny w Kaliszu do 1939

JACEK BISKUPSKI

Obraz życia społecznego w Dąbiu nad Nerem w latach 1932-1939 w świetle doniesień "Gazety Kolskiej"

MARIA RADZISZEWSKA

Dokształcanie terminatorów w II RP na przykładzie Zawodowej Szkoły Dokształcającej w Dąbiu 

MACIEJ KOŚCIUSZKO

Armia Czerwona i jej administracja w Kaliszu w latach 1945-1946

DARIUSZ RACINOWSKI

Działania Gromadzkiej Rady Narodowej w Brdowie na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Brdowa w latach 1954-1971

ROBERT POKLEK

Rola Centralnego Ośrodka Szkolenia Służb Więziennych w Kaliszu-Szczypiornie w rozwoju penitencjarystki i edukacji personelu więziennego

MATERIAŁY

PIOTR DZIEMBOWSKI

Metryki chrztów, ślubów i zgonów szlachty  w parafii Stawiszyn w latach 1697-1799. Materiały do genealogii szlachty powiatu kaliskiego - część I

MARCIN MIKOŁAJCZYK

Zjazd ochotniczych straży ogniowych z powiatu kaliskiego w Rychnowie 8 stycznia 1919 r.

PRZEMYSŁAW NOWICKI

Dąbianin Lajwe Wołkowicz i jego relacja pt. "Dąbie" z Archiwum Getta Warszawy (tzw. Archiwum Ringelbluma)

GRZEGORZ KLONOWSKI

Niektóre problemy członków NSZZ „Solidarność” w Kaliszu Regionu Wielkopolska Południowa w świetle pisma Józefa Goli z marca 1992 r. 

BIOGRAFIE

MARTA GOŁEMBIEWSKA

Zygmunt Dukalski (1866-1940) - lekarz z powołania, archeolog-amator, darczyńca zbiorów muzealnych i propagator ochrony dziedzictwa regionalnego. Przyczynek do biografii

JAROSŁAW DURKA

Stefan Zakrzewski (1898-1934) żołnierz Legionów Polskich i oficer zawodowy Wojska Polskiego

ELŻBIETA s. MONIKA ALBINIAK

Z Goliny ku Opatrzności. Rzecz o drogach życia trzech dziewcząt pochodzących z parafii golińskiej, które zostały Siostrami Opatrzności Bożej

WIOLETTA POTURAŁA

Janina Perathoner - Weneda (1926-2014) – życie i twórczość konińskiej nauczycielki i pisarki

RECENZJE I OMÓWIENIA

"Rocznik Kolski" 2022, t. 15, ss. 174, il. (Bartosz Kiełbasa)

Dominika Pawlikowska, Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji na terenie gminy Blizanów. Aresztowani i deportowani do obozów koncentracyjnych w III Rzeszy w kwietniu 1940, Kraków 2022, ss. 148, il (Bogumił Rudawski)

Aneta Kolańczyk, Maria Konopnicka (1842-1910): poetka, pisarka, społeczniczka, emancypantka Kalisz 2022, s. 129 [5], il. (Roża Pomiecińska)

bottom of page