Tom VIII - Zapowiedź

PMO_VIII.jpg
STUDIA

MARTA GOŁEMBIEWSKA

Między Warszawą a Stawiszynem. Przyczynek do biografii Jana Hilarego Łubieńskiego herbu Pomian

TOMASZ DZIKI

Brdów w latach 1815-1870. Administracja, finanse i majątek miejski

MAKARY GÓRZYŃSKI

Procesy przestrzenne i nowa architektura w Kaliszu około połowy XIX wieku - zagadnienia i postulaty badawcze

ROLAND PREJS OFMCap

Z dziejów klasztoru franciszkanów w Kaliszu 1864-1902. Wybrane postacie

IHOR SRIBNIAK

Życie kulturalne i artystyczne żołnierzy Ukraińskiej Armii Ludowej internowanych w obozie w Strzałkowie (lipiec 1921-sierpień 1922)

MATERIAŁY

ROBERT T. TOMCZAK

Osoby z województwa kaliskiego opisane w Liber Generationis Plebanorum Waleriana Nekandy Trepki - część I (powiat pyzdrski i koniński)

BIOGRAFIE
RECENZJE I OMÓWIENIA

Krzysztof Płachciński, Działania zbrojne na ziemi konińskiej w czasie powstania styczniowego 1863-1864, Warszawa 2019, ss. 475, il. (Mariusz Kulik)

Jacek Bugaj, Gosławice. Historia niezbyt odległa, Konin 2020, s. 167, il.  (Róża Pomiecińska)

JACEK BISKUPSKI

Skarga parafian ślesińskich na proboszcza Wacława Rybarskiego z roku 1929