top of page

Sympozjum naukowe w Kazimierzu Biskupim - 16 czerwca 2018 r.

16 czerwca 2018 r. w gościnnych murach klasztoru Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbyło się sympozjum naukowe - "GMINA KAZIMIERZ BISKUPI W DZIEJACH WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ", które z jednej strony wpisywało się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a z drugiej stanowiło zapowiedź piątego tomu POLONIA MAIOR ORIENTALIS, który w dużej mierze poświęcony będzie dziejom Gminy Kazimierz Biskupi. W czasie sympozjum zebrani wysłuchali dwóch referatów. Pierwszy wygłosił dr Jarosław Durka z Uniwersytetu Opolskiego, który zaprezentował sylwetkę Stanisława Mańkowskiego, ziemianina, właściciela dóbr Kazimierz Biskupi. Drugi referat wygłosił prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn, a poświęcony był szkołom powszechnym w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Sympozjum swoją obecnością zaszczycił wójt gminy Kazimierz Biskupi - Jan Sikorski. Po części naukowej zebrani wysłuchali, krótkiego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach pod dyrekcją Anety Nierychłej-Działak. Foto. Marta Smorawska.

Promocja POLONIA MAIOR ORIENTALIS w TV Wielkopolska - grudzień 2017

W grudniu 2017 r. w czasie wywiadu z red. naczelnym w TV Wielkopolska promowane było nasze czasopismo - POLONIA MAIOR ORIENTALIS. Nie był to debiut telewizyjny dla periodyku, ale miło, że możemy się pokazać szerszemu gronu odbiorców.

Seminarium naukowe "Ku monografii Gminy Grzegorzew" i promocja IV tomu POLONIA MAIOR ORIENTALIS - 26 września 2017 r.

26 września 2017 r. w zabytkowych murach grzegorzewskiego kościoła parafialnego obyło się seminarium naukowe - "Ku monografii Gminy Grzegorzew" połączone z z promocją IV tomu POLONIA MAIOR ORIENTALIS. W ramach seminarium głos zabrali: dr hab. Anna Jabłońska UJK w Kielcach), która referowała o dziejach kościoła i parafii w Grzegorzewie w świetle siedemnastowiecznych akt wizytacyjnych, prof. nadzw. dr hab. Piotr Gołdyn (UAM w Poznaniu), który przedstawił obraz życia społecznego w Grzegorzewie w latach 1932-1939 w świetle doniesień "Gazety Kolskiej" oraz dr Jarosław Durka z Uniwersytetu Opolskiego, który zaprezentował sylwetkę Witolda Karłowskiego, ostatniego przedwojennego dziedzica Grodnej. W czasie seminarium redaktor naczelny naszego pisma prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn oraz jego zastępca ks. dr Jarosław Wąsowicz - uhonorowani zostali odznaką "Za zasługi dla Województwa Wielopolskiego", którą przyznała kapituła na wniosek wójt gminy Grzegorzew - Bożeny Dominiak. Dodatkowo redaktor naczelny otrzymał przyznany przez minister oświaty na wniosek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Medal Komisji Edukacji Narodowej. Na spotkaniu byli również inni autorzy artykułów z czwartego tomu, jak prof. Krzysztof Walczak, Ewa Obała, dr Mariusz Kaszyński, Dariusz Racinowski i wspomniany wcześniej ks. dr Jarosław Wąsowicz. Należy podkreślić, że tom czwarty ukazał się dzięki wsparciu finansowemu wójt gminy Grzegorzew - Bożeny Dominiak. Foto: G. Kamiński, E. Obała.

POLONIA MAIOR ORIENTALIS w Radio Poznań - 5 lipca 2017 r.

5 lipca 2017 r. redaktor naczelny naszego periodyku Piotr Gołdyn wraz z zastępcą redaktora naczelnego - ks. Jarosławem Wąsowiczem nagrywali w Radio Poznań krótką audycję promującą czasopismo. Mówili między innymi o okolicznościach powstania, o zakresie działania, o tematyce, o tym kto może zostać autorem czasopisma. Audycja będzie wyemitowana na antenie Radia Poznań pod koniec lipca bieżącego roku. Dla nas jako redakcji to ważne wydarzenie, bowiem mamy nadzieję w ten sposób dotrzeć do większej grupy Czytelników, ale także liczymy, że pozwoli nam to na pozyskanie Autorów, którzy zechcą nawiązać współpracę z POLONIA MAIOR ORIENTALIS

Konkurs historyczny w Sompolnie - 24 marca 2017 r.

Nasze czasopismo jako jeden z kilku podmiotów objęło patronat nad drugą już edycją konkursu „Gdzie są chłopcy z tamtych lat…. Wojenne losy mieszkańców gmin Sompolno i Wierzbinek”. Konkurs odbył się 24 marca 2017 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Wśród nagród były również egzemplarze POLONIA MAIOR ORIENTALIS. Inicjatorami przedsięwzięcia byli Agata i Krzysztof Żabierkowie, współpracujący z nauczycielami sompoleńskiej szkoły średniej. Zwycięzcom i laureatom gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy za udział. Cieszy fakt, że poprzez tego typu konkursy młodzi ludzie poznają dzieje swojego regionu, swojej ojcowizny. Cieszymy się również, że możemy wspierać takie przedsięwzięcia. Autorem zdjęć jest Ewa Malec.

Spotkanie promocyjne w Kłodawie - 18 listopada 2015 r.

18 listopada 2015 r. Kłodawie miała miejsce pierwsza w regionie promocja POLONIA MAIOR ORIENTALIS. Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Biblioteki Publicznej w tym uroczym mieście. Promocji towarzyszyło seminarium regionalne, w którym udział wzięli: dr Barbara Gańczyk, Małgorzata Grzanka i Bartłomiej Grzanka. Oprawę fotograficzną zapewnił Grzegorz Kamiński. Szczególne podziękowania i dla uczestników spotkania, i dla Pani Dyrektor Biblioteki - Barbary Maćkowiak. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji i czekamy na kolejne spotkanie zarówno w Kłodawie, jak i innych miastach Wielkopolski Wschodniej.

bottom of page