top of page

SEMINARIUM NAUKOWE POŁĄCZONE Z PROMOCJĄ VIII TOMU POLONIA MAIOR ORIENTALIS

20 stycznia 2022 r. w gościnnych murach Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich odbyło się seminarium naukowe połączone z promocją VIII tomu Polonia Maior Orientalis. Na wstępnie głos zabrał prof. Krzysztof Walczak - prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i prof. Piotr Gołdyn, który omówił promowany tom. Podpisane zostało również porozumienie pomiędzy KTPN i WSKM. Część seminaryjną moderował dr Jacek Biskupski, a referaty wygłosili: Wioletta Poturała, Magdalena Juszczak i Krzysztof Kupiński

POLONIA MAIOR ORIENTALIS NA LIŚCIE CZASOPISM PUNKTOWANYCH

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo znalazło się na liście czasopism punktowanych MEiN i posiada obecnie 20 pkt.

bottom of page